top of page
SEED-Hub grey.png

Staňte sa súčasťou tvoriacej sa komunity:

web_120072_edited.png
sociallinkedin_member_70_edited.png
Facebook_Square_icon-icons_edited.png
twitter-logo-on-black-background_icon-ic
interreg logo.png

SEED-HUB

Vzdelávací program v cezhraničnom regióne Slovenska a Rakúska

SEED HUB TRAINING PROGRAM PIC.JPG

Ak ste nestihli vzdelávací program 

SEED-Hub (SK/AT) pre sociálnych podnikateľov a sociálnych inovátorov, stiahnite si ho:

Vzdelávací program SEED-Hub je postavený na mieru pre sociálnych podnikateľov, ašpirujúcich podnikateľov a zamestnancov verejných inštitúcií. Program pozostáva z 5-tich modulov.

Posilnenie podnikateľskej udržateľnosti sociálnych podnikov v pohraničných regiónoch Slovenska a Rakúska

Prečítajte si výsledok ročného mapovania impact podnikov na Slovensku a v Rakúsku a ich analýzu

V projekte SEED-Hub sme sa venovali mapovaniu, sieťovaniu, vzdelávaniu, príkladom dobrej praxe a financovaniu spoločensky-prospešných / impact projektov v pohraničných regiónoch Slovenska a Rakúska.

6.png
social business forum man.JPG

AKTUÁLNE: Social Business Forum

Raz ročne sa môžete zúčastniť sieťovania expertov prostredníctvom Social Business Fóra v rámci najpálčivejších tém sociálnej ekonomiky v prihraničných regiónoch Slovenska a Rakúska. 

DÁTUM PRIPRAVUJEME

O projekte SEED-Hub

SEED Hub bol finančne podporený 85%-ami z programu INTERREG V-A Slovakia-Austria - program spolupráce Európskej únie a Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR). 

 

Projekt predložený: November 2019 

Začiatok projektu (SI): Júl 2020 

Dĺžka projektu (SI): Júl 2020 - October 2022 

Rozpočet projektu: 734 775,05 € 

seed hub group photo.PNG

Kľúčovou úlohou družstva Sociálni inovátori bolo zmapovať a vykonať audit ekosystému subjektov sociálnej ekonomiky, resp. poskytovateľov riešení v oblasti sociálnych výziev, a prispieť k podpore sociálneho podnikania a vytváraniu sietí sociálnych podnikateľov v regiónoch oboch krajín so zameraním na ich ekonomickú udržateľnosť. 

bottom of page