top of page
NAŠE SLUŽBY
PORADENSTVO

Radíme jednotlivcom, organizáciam, firmám či samosprávam, ako podnikať s pozitívnym spoločenským dopadom a zostať pritom dlhodobo finančne udržateľní.

ANALÝZA

Anlýza projektu, jeho prostredia a tvorba finančne udržateľného podnikateľského modelu

SPÄTNÁ VÄZBA

Poskytovanie mentoringu, spätnej väzby, brainstormingu

SIEŤOVANIE
 

Prepájanie riešiteľov spoločenských výziev v rámci ekosystémov

PORADENSTVO

S KÝM SPOLUPRACUJEME?
Brainstorming_edited.png


PODNIKATELIA

Prinášame riešenia pre komerčné podniky a korporácie, ako sa stať silnejšími firmami v dlhodobom horizonte zakomponovaním spoločensky prospešného zmyslu do podnikateľského modelu.

Inšpiráciu nájdete v našom portfóliu a medzi referenciami

AEnB2Uqtt-vUBCI6cNJ-0E2HzIRktxWq2W_QyKye

SAMOSPRÁVY

Samosprávam pomáhame splniť či predbehnúť ich sociálne a ekonomické ciele. Rozpočty samospráv sú limitované a preto aj pre ne nastavujeme financovanie spoločensky prospešných projektov, vďaka ktorému znásobia, čo s vlastným kapitálom dokážu zrealizovať.

Inšpirujte sa našou prácou pre Bratislavský Banskobystrický kraj.

Heart%20%26%20Hands_edited.png

NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE

Neziskovým organizáciam pomáhame nájsť podnikateľské línie a nastaviť podnikateľský model tak, aby boli dlhodobo finančne nezávislé a udržateľné.

Inšpiráciu nájdete v našom portfóliu a medzi referenciami

Growth_edited.png

INVESTORI

Pre investorov a finančné inštitúcie sme značkou bezpečného investovania do spoločensky prospešných projektov a sociálnych inovácií. Viac ako 10 rokov sa venujeme rozvoju sektora spoločensky prospešného podnikania na Slovensku a dopomohli sme realizácií 30+ projektov v objeme 25 mil. EUR.

Pozrite si naše merateľné ukazovatele a zrealizované projekty.

bottom of page