top of page
SME KATALYZÁTOR POZITÍVNYCH SPOLOČENSKÝCH ZMIEN
Našou misiou je nastaviť funkčnú a efektívnu infraštruktúru a ekosystém pre riešiteľov spoločenských výziev.

Prinášame kapitál, expertízu a profesionalitu do sektora sociálnych inovácií, aby zodpovedné podniky, ktoré riešia spoločenské výzvy boli nielen udržateľné ale aj rastúce, inovujúce a udávajúce smer pre zvyšok ekonomiky. 

FINANCUJEME NEMOŽNÉ

 

Ako jediní na Slovensku prepájame financujúce strany s riešeniami prospešnými pre našu spoločnosť. 

 

Sme ,,finanční architekti" a staviame na netradičných, inovatívnych spôsoboch financovania, ktoré pripisujú rovnakú hodnotu ekonomickej udržateľnosti projektov a ich pridanej spoločenskej hodnote.

 

ROZMÝŠLAME V DLHODOBOM HORIZONTE

 
Nerozlišujeme komerčné a nekomerčné projekty. Rozlišujeme krátkodobý a dlhodobý horizont. 
 
Projekty a podniky zmýšľajúce dlhodobo sú založené na misii, ktorá vychádza z prispievania k pozitívnej spoločenskej zmene a zároveň sú dlhodobo finančne udržateľné

DEMOKRATIZUJEME KAPITÁL

 
Sprístupňujeme vratný kapitál ľuďom, ktorí sú reálnymi riešiteľmi spoločenských výziev vo svojom okolí a tradičné formy financovania sú pre nich často neprístupné.
PRINÁŠAME EXPERTÍZU
 
Okrem inovatívneho financovania prinášame mentoring založený na dlhoročnej expertíze, aby sa nami financované projekty stali finančne udržateľnými, a mohli dlhodobo plniť svoju misiu.
 
Projekty podporujeme hlavne počas prvotného rozbehu a prípravy na financovanie.
PODPORUJEME HLBOKÝ SPOLOČENSKÝ DOPAD
 
Najdôležitejším faktorom je pre nás hĺbková tvorba pozitívneho spoločenského dopadu. To znamená, že najväčšiu hodnotu projektu vidíme v jeho potenciáli trvácne ovplyvniť a zlepšiť život ľuďom, ktorých sa kontext podniku týka.

NAŠE MERATEĽNÉ CIELE

# 1

Nasmerovať investície k riešiteľom spoločenských výziev


# 2 

Zvýšiť počet profesionálov v sektore spoločensky prospešného (sociálneho) podnikania


# 3 

Transformovať iniciatívy s pozitívnym dopadom na spoločnosť na ekonomicky udržateľné sociálne podniky


# 4 

Motivovať podnikateľov na vnímanie dlhodobého horizontu, z ktorého vychádza potreba podnikať zodpovedne a prispievať k hĺbkovému riešeniu spoločenských výziev

bottom of page