top of page
SEED-Hub grey.png

Staňte sa súčasťou tvoriacej sa komunity:

web_120072_edited.png
sociallinkedin_member_70_edited.png
Facebook_Square_icon-icons_edited.png
twitter-logo-on-black-background_icon-ic
interreg logo.png

SEED-Hub vzdelávací program pre sociálnych inovátorov a podnikateľov na Slovensku a v Rakúsku

Bratislava - Eisenstadt - Wien, 10/08/2021

SEED HUB TRAINING PROGRAM PIC.JPG

Ak ste nestihli vzdelávací program 

SEED-Hub (SK/AT) pre sociálnych podnikateľov a sociálnych inovátorov, stiahnite si ho:

 

Všetky moduly tu

Cieľom vzdelávacieho programu je pripraviť sociálnych podnikateľov na aktuálne výzvy a novú cezhraničnú spoluprácu.

Projekt Social Entrepreneurship Education and Development Hub (SEED-Hub) podporuje sociálnych podnikateľov, start-upy, ašpirujúcich sociálnych podnikateľov a pracovníkov verejných inštitúcií v Trnavskom kraji, Bratislavskom kraji, Severnom a Strednom Burgenlande, meste Viedeň a v Dolnom Rakúsku prostredníctvom cieleného vzdelávacieho programu a pri budovaní cezhraničnej siete.

Vzdelávací program SEED-Hub (SK/AT) pre sociálnych podnikateľov a sociálnych inovátorov ponúka v 5 moduloch na mieru šité vzdelávanie pre 30 účastníkov z uvedených pohraničných regiónov.

 

Medzi oblasti, v ktorých sa účastníci realizujú alebo plánujú realizovať, zahŕňajú napríklad sociálnu starostlivosť, vzdelávanie, pracovnú integráciu, ochranu životného prostredia, sociálnu pomoc, fair trade, sociálne bývanie, kultúra a umenie, turizmus, IT, telekomunikácie, komunitný rozvoj, ľudské práva a ďalšie. 

Ťažiskom vzdelávacích modulov
sú nasledovné témy

Modul 1:

Úvod do teórie a praxe sociálneho podnikania

(pod vedením EUBA - Ekonomická univerzita v Bratislave)

Dátum: 15.10.2021

Modul 1 sa uskutočnil online.

 

Modul 2:

Systémová udržateľnosť

(pod vedením FHB - Fachhochschule Burgenland)

Dátum: 24.11.2021

Modul 2 sa sa uskutočnil online.

 

Modul 3:

Akvizícia, založenie a dizajn sociálneho podniku

(pod vedením FHB - Fachhochschule Burgenland)

Dátum: 13.01.2022

Modul 3 sa uskutočnil online.

 

Modul 4:

Obchodné modely, podnikateľské plány a možnosti financovania sociálneho podniku

(pod vedením EUBA - Ekonomická univerzita v Bratislave)

Dátum: 22.4.2022

Modul 4 sa uskutočnil prezenčne.

 

Modul 5:

Realizácia a projektový manažment sociálneho podniku

(pod vedením ZSI - Zentrum für Soziale Innovation)

Dátum: 10.6.2022

Modul 5 sa uskutočnil prezenčne.

Jazyky vzdelávacieho programu:

anglický, v prípade potreby bude dostupný prekladateľ
 

Trvanie vzdelávacieho programu:

október 2021 – jún 2022

Moduly sú plánované ako podujatia v prezenčnej forme v Bratislave, Eisenstadte a Viedni pri dodržaní všetkých nevyhnutných opatrení súvisiacich s pandémiou COVID-19 a pri zmene situácie sa budú konať online.

prihlaska training program

Podmienky účasti a prihláška

Účastníci musia spĺňať nasledovné podmienky:

  1. Bydlisko alebo miesto podnikania záujemcov je v jednom z programových regiónov: Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Severný a Stredný Burgenland, mesto Viedeň, Dolné Rakúsko.

  2. Vzdelávací program je určený pre účastníkov z okruhu regionálnych sociálnych podnikateľov, poskytovateľov sociálnych služieb, ašpirujúcich sociálnych podnikateľov a pracovníkov verejných inštitúcií z programového územia.

  3. Záujemcovia majú ukončené SŠ vzdelanie s maturitou (alebo ekvivalentnú kvalifikáciu uznanú v SR resp. AT.

  4. Záujemcovia preukážu vysoký stupeň motivácie pre realizáciu projektov v oblasti sociálneho podnikania predložením motivačného listu, ktorý bude obsahovať návrh vlastného projektu v oblasti sociálneho podnikania. Motivačný list má  obsahovať určenie oblasti sociálneho dopadu, SK-AT cezhraničný potenciál, ekonomickú udržateľnosť projektu sociálneho podnikania.

 

Prihlásiť sa do zostávajúcich modulov môžete kedykoľvek!

 

Vašu príhlášku so stručným životopisom a motivačným listom posielajte, prosím, e-mailom Kataríne Brockovej (EUBA, Bratislava), koordinátorke projektu: katarina.brockova@euba.sk

 

Predlohu pre váš motivačný list nájdete tu.

 

Prihlášky prechádzajú výberovým procesom. O výsledku sa dozviete najneskôr do dvoch týždňov od podania prihlášky.
 

bottom of page