top of page
NAŠE SLUŽBY
PORADENSTVO

ANALÝZA

Anlýza projektu, jeho prostredia a tvorba finančne udržateľného podnikateľského modelu

SPÄTNÁ VÄZBA

Poskytovanie mentoringu, spätnej väzby, brainstormingu

SIEŤOVANIE

Prepájanie riešiteľov spoločenských výziev v rámci ekosystémov

bottom of page