top of page

 NAŠE SLUŽBY

ČO ROBÍME?

INVESTÍCIE

Investície do spoločensky prospešných organizácií (podnikov, neziskových organizácií, a iných).

accounts.png

Spoločnostiam v rámci ekosystému sociálnej ekonomiky poskytujeme službu získavania návratných finančných zdrojov a komunikácie s finančnými inštitúciami. 

discussion.png

Radíme jednotlivcom, organizáciam, firmám či samosprávam, ako podnikať s pozitívnym spoločenským dopadom a zostať pritom dlhodobo finančne udržateľní.

global-network.png

V rámci projektu SEED-Hub sieťujeme a vzdelávame expertov z rôznych bublín, s cieľom tvorby nových partnerstiev a udržateľných projektov s pozitívnym dopadom.

bottom of page