Spolupráca s nami zvyčajne prebieha v nasledovných krokoch:

1. Anlýza projektu, jeho prostredia a tvorba finančne udržateľného podnikateľského modelu

 

2. Proces sprevádza mentoring, poradenstvo, spätná väzba, brainstorming

3. Príprava podnikateľského plánu / informačného memoranda 

4. Výber najvhodnejších zdrojov financovania podľa typu projektu (štruktúra financovania)

5. Získavanie financií (fundraising)

6. Follow up a sieťovanie projektov v rámci ekosystému sociálnych inovácií

SLUŽBY
 
 • PODNIKATELIA

  Prinášame riešenia pre komerčné podniky a korporácie, ako sa stať silnejšími firmami v dlhodobom horizonte zakomponovaním spoločensky prospešného zmyslu do podnikateľského modelu.

  Inšpiráciu nájdete medzi zrealizovanými projektami a referenciami

 • NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE

  Neziskovým organizáciam pomáhame nájsť podnikateľské línie a nastaviť podnikateľský model tak, aby boli dlhodobo finančne nezávislé a udržateľné.

  Inšpiráciu nájdete medzi zrealizovanými projektami a referenciami

 • SAMOSPRÁVY

  Samosprávam pomáhame splniť či predbehnúť ich sociálne a ekonomické ciele. Rozpočty samospráv sú limitované a preto aj pre ne nastavujeme financovanie spoločensky prospešných projektov, vďaka ktorému znásobia, čo s vlastným kapitálom dokážu zrealizovať.

  Inšpirujte sa našou prácou pre Bratislavský Banskobystrický kraj.

 • INVESTORI

  Pre investorov a finančné inštitúcie sme značkou bezpečného investovania do spoločensky prospešných projektov a sociálnych inovácií. 8 rokov sa venujeme rozvoju sektora spoločensky prospešného podnikania na Slovensku a dopomohli sme realizácií 13 projektov v objeme 3,5 mil. EUR.

  Pozrite si naše merateľné ukazovatele a zrealizované projekty.

PROCES

Riešiteľ spoločenského problému

 ekonomicky udržateľný biznis model a plán, finančná štruktúra a fundraising pre dlhodobo funkčné riešenie

informačné

memorandum,

prezentácia projektu, úpravy, uzatvorenie transakcie s najlepšou ponukou financovania

Finančná 

inštitúcia

SOCIÁLNI

INOVÁTORI

ZÍSKAVANIE FINANCIÍ

Získavanie financií je najkomplexnejšia a najnáročnejšia časť našich služieb. Proces je nasledovný:

 1. Vypracovanie informačného memoranda v rámci ekonomickej udržateľnosti 

 2. Vypracovanie zoznamu potenciálnych financujucich inštitúcií

 3. Rozoslanie memoranda a postupná komunikácia s oslovovenýmu finančnými inštitúciami

 4. Prezentácia projektu v jednotlivych finančných inštitúciach

 5. Uspôsobovanie memoranda pre špecifické potreby inštitúcie

 6. Vypĺňanie špecifických dokumentov pre finančnu inštitúciu

 7. Permanentný "handholding" zúčastnených strán

 8. Kolekcia a vyhodnocovanie ponúk

 9. Výber optimálnej štruktúry z ponuknutých alternatív

 10. Asistencia pri uzatváraní finálnej transakcie (právne služby sú mimo)

 11. Čerpanie finančných zdrojov

 

KONTAKT

Sociálni inovátori, družstvo 

Zrínskeho 1205/9 

Bratislava 811 03 

Slovensko

IČO 51055490
DIČ 2120579813

socialniinovatori@gmail.com

+421-948-833-057

Zaslaním formuláru súhlasím so spracovaním osobných údajov v súlade s ochranou osobných údajov.

 • Facebook
 • Instagram

© 2020 Sociálni inovátori