PORADENSTVO

ANALÝZA

Anlýza projektu, jeho prostredia a tvorba finančne udržateľného podnikateľského modelu

SPÄTNÁ VÄZBA

Poskytovanie mentoringu, spätnej väzby, brainstormingu

PODNIKATEĽSKÝ PLÁN

Príprava dokumentácie na komunikáciu s finančnou inštitúciou

SIEŤOVANIE

Sieťovanie projektov v rámci ekosystému sociálnych inovácií

MERANIE DOPADU

Meranie

spoločenského dopadu