NÁŠ TÍM   

20 + 

rokov investičných skúseností

8 rokov

v sektore sociálnych inovácií na Slovensku

16 

sociálnych oblastí

celoeurópska

sieť etických investorov a finančných inštitúcií

MIKULÁŠ KRESÁNEK

Spoluzakladateľ

Social impact business angel a sociálny inovátor.


Viac ako 20 rokov skúseností v oblasti private equity, investičného a komerčného bankovníctva v Slovak American Enterprise Fund, CA-IB, Credit Lyonnais, Cabernet Capital.

​Špecialista na štruktúrované financovanie. Organizoval jeden z prvých inštitucionálnych leveraged buyoutov na Slovensku.

V súčasnosti sa stará sa o fundraising a strategický business development pre projekty so spoločensky prospešným dopadom.

Spoluzakladateľ Centra sociálnych a spoločenských inovácií, portálu drkresanek.sk a Centra projektových inovácií na Slovenskej zdravotníckej univerzite.

VLASTA KOSTERCOVÁ

Spoluzakladateľka

15 rokov investičných skúseností vo fondoch rizikového kapitálu a private equity (Slovensko-americký podnikateľský fond a Slovenský postprivatizačný fond) a konzultácií v tejto oblasti.
 

Súdny znalec v odbore Ekonómia a manažment, znalecká organizácia Expertízny inštitút informatiky eii.sk.


Riadenie investičného procesu kapitálového vstupu do spoločností (prevažne z oblasti IT), napr. Profesia, Rádio Expres, Ardaco, Gotive. Znalecké posudky (stanovenie hodnoty firmy, analýza finančnej situácie, určenie výšky škody, kalkulácie).

Spoluzakladateľka portálov flexipraca.sk a podnikatelskyplan.sk.

Rozhovor

ZUZANA KRESÁNKOVÁ
Spoluzakladateľka

15 rokov skúseností vo fonde rizikového kapitálu (Slovenský postprivatizačný fond) a Veľkej 4ke v strednej a východnej Európe (PricewaterhouseCoopers) a konzultácií v tejto oblasti.

Riadenie projektov predaja/kúpy podnikov, PPP projektov, analýzy strategických opcií pre veľké konglomerácie, v sektoroch: telekomunikácie a IT,  distribúcia, výroba.

P
oradca pre podpredsedu vlády pre ekonomiku.

Spoluzakladateľka portálov flexipraca.skdrkresanek.sk a podnikatelskyplan.sk.

profile fb.jpg

MARTINA VRZALOVÁ

2 roky skúseností v globálnych korporáciách.

 

2+ roky práce v teréne so sociálnymi podnikmi v zahraničí. 

 

Absolventka Copenhagen Business School, odbory Medzinárodný obchod a Financie a investovanie.

 

Spoluzakladateľka yogaretreatlisbon.com.