top of page
tim

NÁŠ TÍM

20+

ROKOV INVESTIČNÝCH SKÚSENOSTÍ

10

ROKOV V SEKTORE SOCIÁLNYCH INOVÁCIÍ

16

SOCIÁLNYCH OBLASTÍ

CELOEURÓPSKA

SIEŤ ETICKÝCH INVESTOROV A FINANČNÝCH INŠTITÚCIÍ

MIKULÁŠ KRESÁNEK

Spoluzakladateľ

Social impact business angel a sociálny inovátor.


Viac ako 20 rokov skúseností v oblasti private equity, investičného a komerčného bankovníctva v Slovak American Enterprise Fund, CA-IB, Credit Lyonnais, Cabernet Capital.

​Špecialista na štruktúrované financovanie. Organizoval jeden z prvých inštitucionálnych leveraged buyoutov na Slovensku.

V súčasnosti sa stará sa o fundraising a strategický business development pre projekty so spoločensky prospešným dopadom.

Spoluzakladateľ Centra sociálnych a spoločenských inovácií, portálu drkresanek.sk a Centra projektových inovácií na Slovenskej zdravotníckej univerzite.

VLASTA KOSTERCOVÁ

Spoluzakladateľka

20+ rokov investičných skúseností vo fondoch rizikového kapitálu a private equity (Slovensko-americký podnikateľský fond a Slovenský postprivatizačný fond) a konzultácií v tejto oblasti.
 

Súdny znalec v odbore Ekonómia a manažment, znalecká organizácia Expertízny inštitút informatiky eii.sk. Znalecké posudky v oblastiach stanovenie hodnoty firmy, analýza finančnej situácie, určenie výšky škody, kalkulácie.


Riadenie investičného procesu kapitálového vstupu do spoločností (prevažne z oblasti IT), napr. Profesia, Rádio Expres, Ardaco, Gotive. 

Spoluzakladateľka portálov flexipraca.sk a podnikatelskyplan.sk.

Rozhovor

ZUZANA KRESÁNKOVÁ
Spoluzakladateľka

20+ rokov skúseností vo fonde rizikového kapitálu (Slovenský postprivatizačný fond) a Veľkej 4ke v strednej a východnej Európe (PricewaterhouseCoopers) a konzultácií v tejto oblasti.

Riadenie projektov predaja/kúpy podnikov, PPP projektov, analýzy strategických opcií pre veľké konglomerácie, v sektoroch: telekomunikácie a IT,  distribúcia, výroba.

Poradca pre podpredsedu vlády pre ekonomiku.

Spoluzakladateľka portálov flexipraca.skdrkresanek.sk a podnikatelskyplan.sk.

DanoM_foto.jpg

DANIEL MAKO
Investičný manažér

20+ rokov na rôznych pozíciách v oblasti finančného riadenia. 

Začínal ako finančný analytik, špecialista bankových obchodov pre oblasť analýz a riadenia úverových rizík.

 

Neskôr ako CFO a člen štatutárnych orgánov viacerých právnických osôb tak v privátnom finančnom a nefinančnom ako aj verejnom sektore. 

 

Riadenie projektov v oblasti implementácie informačného a kontrolingového systému, tvorba modelov a ostatných nástrojov potrebných pre investičné rozhodovanie, poradenstvo v oblasti due dilligence a oceňovania podnikov.

Screenshot 2022-06-27 at 15.16.08.png

INGRID HOFEROVÁ
Investičná manažérka

15 rokov v riadení prevádzky najväčšej slovenskej private equity skupiny, pri etablovaní a streamlinovaní interných procesov, spolutvorbe filozofie a strategického smerovania.

 

10 rokov skúseností vo financiách, od daňového poradenstva, cez výber poistného až po komplexné riadenie financií.

Certifikovaná daňová  poradkyňa.

profile fb.jpg

MARTINA VRZALOVÁ

2 roky skúseností v globálnych korporáciách.

 

2+ roky práce v teréne so sociálnymi podnikmi v zahraničí. 

 

Absolventka Copenhagen Business School, odbory Medzinárodný obchod a Financie a investovanie.

 

Spoluzakladateľka yogaretreatlisbon.com.
 

bottom of page