SEED HUB

Social Entrepreneurship Education and Development Hub

Posilnenie podnikateľskej udržateľnosti subjektov sociálnej ekonomiky

v prihraničných regiónoch Slovenska a Rakúska 

Projekt SEED Hub podporuje sociálne podniky a podnikateľov, ktorých spoločným znakom je preberanie sociálnej zodpovednosti pri práci s inovatívnymi a udržateľnými konceptmi. 

  

„Sociálne podnikanie“ je zastrešujúci pojem, ktorý predstavuje rôzne formy sociálneho podnikania. SEED Hub rozvíja konkrétne ponuky školení a buduje slovensko-rakúsku sieť sociálnych podnikov a podnikateľov, ktorí môžu byť aktívni okrem iného v nasledujúcich oblastiach podnikania a činností: 

 

vzdelávanie, integrácia pracovných síl, ochrana životného prostredia, sociálna pomoc, spravodlivý obchod, sociálne bývanie, kultúra a umenie, cestovný ruch, IT, telekomunikácie, rozvoj komunity, ľudské práva atď. 

  

Cieľom SEED Hub je rozvíjať dlhodobé partnerstvá medzi sociálnymi podnikmi a podnikateľmi, ktorí vykonávajú podobné aktivity v prihraničných regiónoch oboch krajín, tj. Slovenskej republiky a Rakúska, čelia podobným výzvam a môže im prospieť prenos znalostí. Okrem toho SEED Hub prispeje k posilneniu cezhraničnej inštitucionálnej spolupráce mobilizáciou partnerov sociálnej ekonomiky z verejnej sféry. Projekt sa zameriava na udržateľný rast v pohraničných regiónoch medzi Viedňou, Burgenlandom, Dolným Rakúskom, Bratislavou a Trnavou a pracuje na týchto výstupoch: 

 

  • Mapovanie ekosystému sociálneho podnikania v týchto pohraničných regiónoch doplnené rozhovormi s najmenej 70 existujúcimi a začínajúcimi podnikateľmi a organizáciami o ich aktivitách, výzvach a potenciáli spolupráce s podobnými organizáciami za hranicami. 

  • Na základe mapovania bude vzdelávací program SEED Hub s 5 modulmi šitý na mieru súčasným potrebám sociálnej ekonomiky. Po otvorenej výzve na účasť bude pozvaných 30 účastníkov z rozvíjajúcej sa siete v pohraničných regiónoch. Výber účastníkov sa uskutoční pomocou katalógu kritérií.

  • Výročné fórum sociálneho podnikania pomôže ďalej posilniť cezhraničnú spoluprácu v rámci siete SEED-Hub. 

 

Projekt koordinuje EUBA (Národohospodárska faktulta & Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave) s podporou partnerov Sociálni inovátori, družstvo  the University of Applied Sciences Burgenland (FHB) v Eisenstadte a Centre for Social Innovation (ZSI) vo Viedni.  

 

Kľúčovou úlohou družstva Sociálni inovátori je zmapovať a vykonať audit ekosystému subjektov sociálnej ekonomiky, resp. poskytovateľov riešení v oblasti sociálnych výziev, a prispieť k podpore sociálneho podnikania a vytváraniu sietí sociálnych podnikateľov v regiónoch oboch krajín so zameraním na ich ekonomickú udržateľnosť. 

 

SEED Hub je finančne podporený 85%-ami z programu INTERREG V-A Slovakia-Austria - program spolupráce Európskej únie a Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR). 

 

Projekt predložený: November 2019 

Začiatok projektu (SI): Júl 2020 

Dĺžka projektu (SI): Júl 2020 - October 2022 

Rozpočet projektu: 734 775,05 € 

 

Staňte sa súčasťou tvoriacej sa komunity: LinkedInFacebook, Twitter

KONTAKT

Sociálni inovátori, družstvo 

Zrínskeho 1205/9 

Bratislava 811 03 

Slovensko

IČO 51055490
DIČ 2120579813

interreg_seed.jpg

Zaslaním formuláru súhlasím so spracovaním osobných údajov v súlade s ochranou osobných údajov.

  • Facebook
  • Instagram

© 2020 Sociálni inovátori