top of page
NAŠE SLUŽBY
FINANCOVANIE

Spoločnostiam v rámci ekosystému sociálnej ekonomiky poskytujeme službu získavania návratných finančných zdrojov a komunikácie s finančnými inštitúciami. Proces získavania financií pozostáva z troch hlavných aktivít:

PODNIKATEĽSKÝ PLÁN

Príprava dokumentácie na komunikáciu s finančnou inštitúciou

FINANČNÁ ŠTRUKTÚRA

Výber najvhodnejších zdrojov financovania podľa typu projektu (štruktúra financovania)

FUNDRAISING
 

Získavanie financií alebo fundraising

FINANCOVANIE

S KÝM SPOLUPRACUJEME?
Brainstorming_edited.png


PODNIKATELIA

Prinášame riešenia pre komerčné podniky a korporácie, ako sa stať silnejšími firmami v dlhodobom horizonte zakomponovaním spoločensky prospešného zmyslu do podnikateľského modelu.

Inšpiráciu nájdete v našom portfóliu a medzi referenciami

AEnB2Uqtt-vUBCI6cNJ-0E2HzIRktxWq2W_QyKye

SAMOSPRÁVY

Samosprávam pomáhame splniť či predbehnúť ich sociálne a ekonomické ciele. Rozpočty samospráv sú limitované a preto aj pre ne nastavujeme financovanie spoločensky prospešných projektov, vďaka ktorému znásobia, čo s vlastným kapitálom dokážu zrealizovať.

Inšpirujte sa našou prácou pre Bratislavský Banskobystrický kraj.

Heart%20%26%20Hands_edited.png

NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE

Neziskovým organizáciam pomáhame nájsť podnikateľské línie a nastaviť podnikateľský model tak, aby boli dlhodobo finančne nezávislé a udržateľné.

Inšpiráciu nájdete v našom portfóliu a medzi referenciami

Growth_edited.png

INVESTORI

Pre investorov a finančné inštitúcie sme značkou bezpečného investovania do spoločensky prospešných projektov a sociálnych inovácií. 10 rokov sa venujeme rozvoju sektora spoločensky prospešného podnikania na Slovensku a dopomohli sme realizácií 15 projektov v objeme 5 mil. EUR.

Pozrite si naše merateľné ukazovatele a zrealizované projekty.

PROCES

ZÍSKAVANIE FINANCIÍ

Riešiteľ spoločenského problému

 ekonomicky udržateľný biznis model a plán, finančná štruktúra a fundraising pre dlhodobo funkčné riešenie

SOCIÁLNI

INOVÁTORI

informačné

memorandum,

prezentácia projektu, úpravy, uzatvorenie transakcie s najlepšou ponukou financovania

Finančná 

inštitúcia

Získavanie financií je najkomplexnejšia a najnáročnejšia časť našich služieb. Jednotlivé kroky sú nasledovné:

 1. Vypracovanie informačného memoranda v rámci ekonomickej udržateľnosti 

 2. Vypracovanie zoznamu potenciálnych financujucich inštitúcií

 3. Rozoslanie memoranda a postupná komunikácia s oslovovenýmu finančnými inštitúciami

 4. Prezentácia projektu v jednotlivych finančných inštitúciach

 5. Uspôsobovanie memoranda pre špecifické potreby inštitúcie

 6. Vypĺňanie špecifických dokumentov pre finančnu inštitúciu

 7. Permanentný "handholding" zúčastnených strán

 8. Kolekcia a vyhodnocovanie ponúk

 9. Výber optimálnej štruktúry z ponuknutých alternatív

 10. Asistencia pri uzatváraní finálnej transakcie (právne služby sú mimo)

 11. Čerpanie finančných zdrojov

ZÍSKAVANIE FINANCIÍ
bottom of page