FINANCOVANIE

Sociálnym podnikom alebo projektom nastavujeme finančnú štruktúru, resp. najvhodnejšie formy financovania. Zároveň im návratné finančné zdroje vyhľadávame (fundrasing).  Proces fundraisingu je komplexný a náročný. Pozostáva predovšetkým z týchto aktivít:

 1. Kompletná business architektúra a nastavenie udržateľného business modelu

 2. Štruktúra financovania / Finančná architektúra

 3. Vypracovanie informačného memoranda s fin. komunikáciou projektu  v rámci ekonomickej udržateľnosti

 4. Vypracovanie zoznamu potenciálnych financujucich inštitúcií

 5. Rozoslanie memoranda a postupné oslovovanie inštitúcií

 6. Prezentácia projektu v jednotlivych inštitúciach

 7. Uspôsobovanie memoranda pre špecifické potreby inštitúcie

 8. Vypĺňanie špecifických dokumentov pre finančnu inštitúciu

 9. Permanentný handholding zúčastnených strán

 10. Kolekcia a vyhodnocovanie ponúk

 11. Výber optimálnej štruktúry z ponuknutých alternatív

 12. Asistencia pri uzatváraní finálnej transakcie (právne služby sú mimo)

 13. Čerpanie

Banke predkladáme na schválenie projekty v nasledovnej štruktúrovanej forme:

Text

Otázky k žiadosti o úver

Tabuľka

Cash Flow

Pre účel financovania sociálnych podnikov / projektov úvermi spolupracujeme so sociálnou bankou TISE.  

Taktiež vyhľadávame ďalšie alternatívne návratné finančné zdroje - komerčné úvery, leasing, equity. 

 

TISE existuje už viac ako 25 rokov. Spoločnosť bola založená v roku 1991 bankou BISE, Nadáciou pre sociálne a ekonomické iniciatívy a francúzskym investičným fondom SIDI.  V súčasnej dobe je vo vlastníctve francúzskej banky Crédit Coopératif, ktorá už viac ako 120 rokov financuje potreby subjektov sociálnej ekonomiky. V roku 2002 sa TISE pripojil k Európskej federácii etických a alternatívnych bánk - FEBEA, ktorú vytvorilo 22 inštitúcií financujúcich sociálne a etické projekty.  

Výhody sociálnej banky

 1. Právna forma nerozhoduje

 2. Primárna misia je pozitívny spoločenský dopad + ekonomická udržateľnosť (schopnosť vrátiť prostriedky)

 3. Neprerozdelenie 50% a viac zisku

 4. Participatívna forma správy a rozhodovania

 5. Nie je podmienkou vlastniť nehnuteľnosť a iné majetky

 6. Nehnuteľnosť nemusí byť formou zábezpeky

 7. Financovanie relatívne nových entít

 8. Nie je potrebné kofinancovanie vlastnými zdrojmi

 9. Osobné ručenie do maximálne 20%

Sociálni inovátori, družstvo, Zrínskeho 1205/9, Bratislava 811 03, Slovensko

flexipraca@flexipraca.sk  |   +421-948-833-057

 • Facebook Social Icon

© 2017 Sociálni inovátori