top of page
NÁŠ PRÍSTUP   
Sociálne podnikanie a sociálne inovácie sú spôsob, ako udržateľne riešiť spoločenské výzvy.

Aktivizujeme riešiteľov spoločenských výziev v 16tich oblastiach, 
prepájame ich s finančnými inštitúciami a posúvame cez štádiá rozvoja s cieľom dlhodobej udržateľnosti.
Riešite spoločenský problém?​ 

Dajte nám o sebe vedieť >
oblasti soc inov
zdroje soc inov
stadia ozvoja soc inov

16 OBLASTÍ SOCIÁLNYCH INOVÁCIÍ

A SOCIÁLNEHO PODNIKANIA

Za sociálne, spoločensky-prospešné, "impact" či zodpovedné podnikanie a inovácie považujeme projekty z nasledujúcich oblastí:

1.

Pracovná integrácia

2.

Životné prostredie

3.

Globálna solidarita

4.

Opatrova-teľstvo

5.

Zdravie

6.

Dostupné bývanie

7.

Komunitné kancelárie

8.

Zdravý životný štýl

9.

Vzdelávanie

10.

Umenie a kultúra

11.

Udržateľný turizmus

12.

Verejné služby

13.

Rozvoj komunít

14.

Práva a rovnosť

15.

Digitalizácia

16.

Regionálny rozvoj

RIEŠITELIA SPOLOČENSKÝCH VÝZIEV

Identifikovali sme 15 "bublín", ktoré evidujeme v každej z 16tich oblastí, ako možných riešiteľov danej spoločenskej výzvy.

 

"Bubliny" vzdelávame, prepájame a rozvíjame. "Bubliny" preto, lebo prepojenia medzi nimi často chýbajú, no pre rozvoj ekosystému a systémový posun vpred sú práve ich prepojenia nevyhnutné. 

bubliny SK.JPG

POSÚVAME HRANICE 

Tradične, firmy sú často vnímané ako "komerčné" organizácie, zatiaľ čo tretí sektor je často vnímaný ako "nekomerčný".

 

Sociálne alebo spoločenský prospešné, zodpovedné či impact podnikanie tieto hranice posúva. Ide mu o zisk rovnako ako o pozitívny spoločenský dopad. Práve tu vidíme budúcnosť ekonomiky.

A4 landscape (2).png

ŠTÁDIÁ ROZVOJA KAŽDEJ Z 16TICH

OBLASTÍ SOCIÁLNYCH INOVÁCIÍ

3.png

SOCIAL IMPACT BOND / VÝSLEDKOVO ORIENTOVANÉ KONTRAHOVANIE

Social impact bond alebo výsledkovo-orientované kontrahovanie je realizačným nástrojom dlhodobej systémovej integrácie a škálovania nezávislých riešiteľov spoločenských výziev.

 

Umožňuje verejným inštitúciám zakontrahovať nezávislých poskytovateľov služieb na základe požadovaného výkonu a kvality služby. Verejná inštitúcia tak nenesie ťarchu počiatočného rizika a nezávislý poskytovateľ má možnosť škálovať svoje pôsobenie až k ultimátnemu vyriešeniu danej spoločenskej výzvy a vytvoriť tak, v konečnom dôsledku, úspory pre verejnú inštitúciu.

15.png

MERANIE POZITÍVNEHO SPOLOČENSKÉHO DOPADU

"Impact indikátory" alebo merateľné ukazovatele pozitívneho spoločenského dopadu či vplyvu sú neodlúčiteľnou súčasťou škálovania spoločensky prospešnej činnosti. Napomáhajú k vytvoreniu zdravého konkurenčného prostredia medzi službami a produktami, ktoré ponúkajú projekty sociálnej ekonomiky.

A4 landscape (9).png
bottom of page