Inovatívnymi spôsobmi pomáhame riešiť staré spoločenské problémy

Staviame sociálne podniky na nohy

Nastavujeme pre ne financovanie

Máte udržateľné riešenie spoločenského problému a hľadáte preň financovanie ? Píšte / Volajte

SPOLOČENSKY PROSPEŠNÉ PODNIKANIE ?

 Primárnym cieľom sociálneho podnikania nie je maximalizácia zisku, ale prerozdeľovanie jeho väčšiny na účel riešenia spoločenského problému, pre ktorý subjekt vznikol. Teda jeho hlavným cieľom je dosahovanie pozitíveho sociálneho vplyvu dopadu na spoločnosť alebo komunitu, v ktorej žijeme.

Sociálny podnik poskytuje služby alebo výrobky, ktoré vytvárajú pozitívny sociálny dopad (“social return”) na spoločnosť a krajinu  a/alebo využíva výrobné postupy alebo spôsob poskytovania služieb, ktoré majú v sebe obsiahnutý sociálny aspekt - spoločensky prospešné podnikanie.

Od mája 2018 je účinný nový Zákon o sociálnej ekonimike a sociálnych podnikoch.

Veľa informácií a inšpirácií v oblasti sociálneho podnikania je na socialnepodnikanie.sk alebo socialnaekonomika.sk 

12

 

zrealizovaných investícií

3 mil EUR

objem poskytnutých úverov

5 mil EUR

obrat  v zrealizovaných projektoch

100

zamestnancov 

PREČO MY ?

PRACUJEME
RÝCHLO
POMÁHAME REALIZOVAŤ VAŠE MYŠLIENKY
20 ROKOV investiČ ných
SKÚSENOSTÍ
DÁVAME
DRUHÝM
ZMYSEL ŽIVOTA
zlepšujeme kvalitu
života
 spoloČ ensky prospešné investície

ČO ROBÍME ?

 Nastavovanie business modelov a štruktúry financovania  pre sociálne podniky 

Príprava podkladov pre finančnú inštitúciu a fundrasing

Tvorba strategických partnerstiev a ekosystému

Osveta v oblasti sociálnej ekonomiky a návštevy v teréne

 

 SPRÁVY

ZREALIZOVALI SME PRVÚ
SOCIÁLNU LASTOVIČKU
UZAVRELI SME PARTNERSTVO
SO SOCIÁLNOU BANKOU

JÚN 2017

APRÍL 2017

3 MIL. EUR  ÚVEROV
DO 3 ROKOV

D E C E M B E R   2 0 1 9

 KONTAKTUJTE  NÁS

MÁTE  OTÁZKY ?

+421-948-833-057  |   flexipraca@flexipraca.sk

ADRESA

Sociálni inovátori, družstvo

Zrínskeho 1205 / 9

Bratislava 811 03

Slovensko

ALEBO

nám položte otázku cez tento formulár:

 

Sociálni inovátori, družstvo, Zrínskeho 1205/9, Bratislava 811 03, Slovensko

flexipraca@flexipraca.sk  |   +421-948-833-057

  • Facebook Social Icon

© 2017 Sociálni inovátori