SEED-Hub grey.png

Staňte sa súčasťou tvoriacej sa komunity:

web_120072_edited.png
sociallinkedin_member_70_edited.png
Facebook_Square_icon-icons_edited.png
twitter-logo-on-black-background_icon-ic
interreg logo.png

POZÝVAME VÁS NA PRVÉ SEED-HUB SOCIAL BUSINESS FORUM
Sociálne podnikania a inovácie v starostlivosti o seniorov v pohraničnom regióne SK-AT

Bratislava - Eisenstadt - Wien, 24/08/2021

social business forum ladies.JPG

Kedy: 24. september 2021, 9.30 – 15.30
 

Kde: EUBA - Ekonomická univerzita v Bratislave (Aula), Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava
 

Prihlasovanie: Prosíme, aby ste sa zaregistrovali najneskôr do 13. septembra tu >>>

Social Business Forum je plánované ako podujatie v prezenčnej forme pri dodržaní všetkých nevyhnutných opatrení súvisiacich s pandémiou COVID-19 a pri zmene situácie sa bude konať ako online podujatie.  Ďalšie informácie budú zverejnené v septembri 2021.

Úvodné podujatie sa zameriava na príležitosti a inovácie pre sociálnych podnikateľov v oblasti sociálnej starostlivosti o seniorov a okrem toho prostredníctvom Impact Café ponúka priestor pre výmenu, transfer know-how a vytváranie príležitostí na spoluprácu v pohraničnom regióne.

Projekt Social Entrepreneurship Education and Development Hub (SEED-Hub) poskytuje podporu sociálnym podnikom, start-upom, mladým ašpirujúcim sociálnym podnikateľom a podnikateľkám, ako aj zamestnancom verejných inštitúcií pri vytváraní nových možností zosieťovania a ponukou cieleného vzdelávacieho programu. Jedným z hlavných cieľov projektu je vybudovanie cezhraničnej slovensko-rakúskej siete poskytovateľov sociálne prospešných riešení a sociálnych podnikateľov v pohraničnom regióne Trnavského, Bratislavského samosprávneho kraja, severného a stredného Burgenlandu, mesta Viedeň a Dolného Rakúska.

social business forum man.JPG

SEED-Hub je finančne podporený 85%-ami z programu INTERREG V-A Slovenská republika - Rakúsko – program spolupráce Európskej únie a Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR).

Ďalšie informácie o projekte:
Webové sídlo SEED-Hub ponúka informácie v slovenskom jazyku a nemeckom jazyku.

V prípade záujmu o výmenu skúseností so sociálnymi podnikateľmi z pohraničného regiónu a osobami zodpovednými za projekt Vám je k dispozícii SEED-Hub komunita na  LinkedIn, Facebooku a Twitteri!

 

Kontakty pre prípad otázok:
Pamela Bartar (ZSI, Wien), Dissemination & PR: seed-hub@zsi.at
Katarína Brocková (EUBA, Bratislava), koordinátorka projektu: katarina.brockova@euba.sk