top of page
SEED-Hub grey.png

Staňte sa súčasťou tvoriacej sa komunity:

web_120072_edited.png
sociallinkedin_member_70_edited.png
Facebook_Square_icon-icons_edited.png
twitter-logo-on-black-background_icon-ic
interreg logo.png

SOCIAL BUSINESS FORUM
v SEED HUBE

Vzdelávanie v cezhraničnom regióne SK-AT

Bratislava - Eisenstadt - Wien

Úvodné podujatie bolo zamerané na príležitosti a inovácie pre sociálnych podnikateľov v oblasti sociálnej starostlivosti o seniorov. Prostredníctvom konceptu Impact Café ponúka priestor pre výmenu, transfer know-how a vytváranie príležitostí na spoluprácu v pohraničnom regióne. Počas druhého dielu sme sa venovali vzdelávaniu v sociálnom podnikaní.

Tretie Social Business Forum sa upriamilo na tému Financovanie projektov so spoločenským dopadom a meranie spoločenského dopadu (impact-u).

Projekt Social Entrepreneurship Education and Development Hub (SEED-Hub) poskytuje podporu sociálnym podnikom, start-upom, mladým ašpirujúcim sociálnym podnikateľom a podnikateľkám, ako aj zamestnancom verejných inštitúcií pri vytváraní nových možností zosieťovania a ponukou cieleného vzdelávacieho programu. Jedným z hlavných cieľov projektu je vybudovanie cezhraničnej slovensko-rakúskej siete poskytovateľov sociálne prospešných riešení a sociálnych podnikateľov v pohraničnom regióne Trnavského, Bratislavského samosprávneho kraja, severného a stredného Burgenlandu, mesta Viedeň a Dolného Rakúska.

social business forum man.JPG

SEED-Hub je finančne podporený 85%-ami z programu INTERREG V-A Slovenská republika - Rakúsko – program spolupráce Európskej únie a Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR).

Ďalšie informácie o projekte:
Webové sídlo SEED-Hub ponúka informácie v slovenskom jazyku a nemeckom jazyku.

V prípade záujmu o výmenu skúseností so sociálnymi podnikateľmi z pohraničného regiónu a osobami zodpovednými za projekt Vám je k dispozícii SEED-Hub komunita na  LinkedIn, Facebooku a Twitteri!

 

Kontakty pre prípad otázok:
Pamela Bartar (ZSI, Wien), Dissemination & PR: seed-hub@zsi.at
Katarína Brocková (EUBA, Bratislava), koordinátorka projektu: katarina.brockova@euba.sk

bottom of page