top of page
  • socialniinovatori

Bivio

BIVIO je centrum, v ktorom Združenie na pomoc ľuďom s mentálym postihnutím pripravuje ľudí s mentálnym postihnutím na budúce zamestnanie, aby neboli odkázaní iba na pasívne poberanie sociálnej či finančnej pomoci, a boli schopní zamestnať sa a žiť samostatný život.  Príprava na budúce zamestnanie bude prebiehať v troch oblastiach –ubytovacie služby, služby verejného stravovania a práčovňa. Absolventom výcvikov pomôže Združenie nájsť miesto na otvorenom trhu práce. Viac.
13 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page