top of page
ZDRUŽENIE MLADÝCH RÓMOV

Rozšírením existujúceho komunitného centra a vytvorením lepších (i pracovných) podmienok bude môcť združenie realizovať svoje poslanie integrácie Rómov, ale i nerómov, do spoločnosti v širšom meradle.


Poskytovaním trvalých pracovných príležitostí (prostredníctvom sociálneho podniku), školení, voľnočasových aktivít a inštitucionálnej podpory združenie pomáha svojim klientom rozvíjať zručnosti, pracovné návyky a zdravé sebavedomie, pričom ich zároveň učí prevziať zodpovednosť za svoj život.

ZDRUŽENIE MLADÝCH RÓMOV

bottom of page