top of page
ÚSMEV PRE DRUHÝCH

Úsmev pre druhých je platforma, ktorá pomáha ľuďom s rôznymi formami postihnutia vrátane vrodených genetických syndrómov prostredníctvom širokej siete odborníkov z celého Slovenska. Rozvoj služieb včasnej intervencie, poskytovania čo najviac informácií, odbornej a sociálnej pomoci osobám so zdravotným znevýhodnením a ich rodinám, a šírenie osvety. 


Socialeasator - sociálna sieť v oblasti pomoci osobám so zdravotným znevýhodnením a ich rodinám


Súčasťou projektu je komunitné centrum v Piešťanoch.


ÚSMEV PRE DRUHÝCH

bottom of page