top of page
SMARTFISH

Smartfish je inovačná platforma, ktorá  podporuje začínajúcich aj existujúcich mikro a malých podnikateľov, ktorí vnímajú pozitívny spoločenský dopad ako svoju kľúčovú konkurenčnú výhodu a majú okolo nej postavený svoj podnikateľský plán.


Smartfish prepája a financuje spoločnosti v oblasti vzdelávania, kreatívneho priemyslu, kultúry, športu, digitalizácie a podpory zamestnanosti. 


Impact:

  • Poradenstvo pre firmy s pozitívnym dopadom

  • Návratné financovanie impact firiem

  • Podpora mikropodnikania a tým prevencia nezamestnanosti

  • Budovanie komunity impact podnikateľov

SMARTFISH

bottom of page