top of page
SMALL BUSINESS INNOVATIONS

Cieľom projektu je budovanie online komunity mikro, malých a stredných podnikateľov s potenciálom rozvoja spoločensky prospešného vplyvu.


Small Business Innovations ponúka spoločensky prospešne orientované podnikateľské poradenstvo, poskytovanie komplexných podporných služieb vrátane získavania financií pre mikropodnikateľov a malé a stredné podniky. 


Impact: 

Na Slovensku je 597 000 živnostníkov, malých a stredných podnikateľov, ktorí zamestnávajú 74% všetkých zamestnancov vo firmách a ich podiel na celkovom HDP Slovenska je 54%.

Problém, ktorý projekt rieši, je nefunkčnosť organizácií a asociácií zastupujúcich ich záujmy, cechy a odborné spoločenstvá (len vo veľmi obmedzenom režime), a nedostatok akýchkoľvek relevantných aktívnych komunít so širším dosahom.


SMALL BUSINESS INNOVATIONS

bottom of page