top of page
SILVERS

Tvoríme aktívne bývanie pre seniorov a investujeme do ich budúcnosti.


Poskytujeme asistované bývanie ako inovatívnu komunitnú formu bývania pre seniorov, podporujúcu kvalitu života počas starnutia.


Naši obyvatelia sú našimi partnermi a spoločne tvoríme komunitu. Naši obyvatelia žijú vo svojej domácnosti samostatne, plnohodnotne, slobodne a bezpečne. A keď vykročia zo svojho bytu, majú okolo seba komunitu, ktorá im umožňuje pokračovať v aktívnom živote podľa ich predstáv.


Impact:

  • sociálna inovácia v oblasti poskytovania služieb bývania seniorom
SILVERS

bottom of page