top of page
SCILABS

SciLabs je softvérový nástroj uľahčujúci vizualizáciu fizykálnych a chemických zákonov pre študentov stredných škôl.


Impact:


  • podpora vzdelávacieho procesu bez memorovania

  • vývoj inovatívnej edukačnej platformy pre vyučovanie prírodných vied na stredných školáchAko to funguje?


Platforma vizualizuje a zaznamenáva live dáta zo senzorov počas experimentov, a v priamom prenose vizualizuje rôzne veličiny, ako rýchlosť, zrýchlenie, magnetické pole. Keďže väčšina týchto veličín je neviditeľná, zjednoduší to študentom chápanie. Inovácia prináša pre stredoškolákov aj prvý kontakt s veľkými dátami a aspektami dátovej analýzy.


SCILABS

bottom of page