top of page
RENSO

O čom je Renso?


  • Poskytujeme nehnuteľnsti, priestory a investície za stabilných a férových podmienok

  • Obnovujeme nevyužívané a zanedbané budovy, čím redukujeme emisie v porovnaní s novou výstavbou a zároveň prispievame k regenerácii okolitého prostredia

  • Vytvárame tak trvalé zázemie pre sociálnu prácu a verejnoprospešné aktivityImpact:


Vytvárame bezpečný prístav pre subjekty sociálnej ekonomiky a ich činnosť. Ich spojenie pod jednou strechou prináša výhody vzájomnej synergie, podporuje cirkularitu, prispieva k lepšiemimu prepojeniu ich práce a aktivít s miestnymi komunitami a k zvýšeniu ich vnímania vrámci okolitej štvrte, obce, mesta. Pomáhame tak nielen pri vytváraní pozitívnych sociálnych dopadov, ale aj pri obnove budov, regenerácii prostredia, vytváraní zdravých komunít, či záchrane historického dedičstva.


Prvým príkladom poskytnutej nehnuteľnosti je občianske združenie Antira, ktoré pracuje s deťmi z detských domov, vrátane detí, ktoré v domovoch končia a potrebujú dostupné bývanie, kde dostávajú aj podporu od OZ Antira: antira.sk 


RENSO

bottom of page