top of page
DATAKABINET

Portál datakabinet.sk poskytuje vzdelávacie materiály pre všetky fázy vyučovacej hodiny, čím podporuje nielen kvalitu samotnej hodiny rozmanitými materiálmi, ale najmä šetrí kvalitným pedagógom ich cenný čas a energiu v procese prípravy na vyučovaciu hodinu tak, aby sa mohli viac a s väčším elánom venovať sebe a žiakom.

DATAKABINET

bottom of page