top of page
NÁRODNÉ CENTRUM VODNÉHO PÓLA

Znovuoživenie Národného centra vodného póla vďaka financovaniu sociálnej banky zachránilo mnohoročnú úspešnú tradíciu vodného póla nielen v

Novákoch.


Centrum poskytuje vysokokvalitné tréningové, ubytovacie a stravovacie služby pre kluby z celého sveta, predovšetkým je však domovskou základňou pre družstvá všetkých vekových kategórií Klubu vodného póla Nováky - najúspešnejšieho klubu vodného póla na Slovensku.


NÁRODNÉ CENTRUM VODNÉHO PÓLA

bottom of page