top of page
MEDICLOUD

MediCloud je aplikácia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre zamestnávateľov a poskytovateľov služieb.


Impact:

  • uľahčenie poskytovania zdravotných služieb pre zamestnancov

  • podpora manažmentu zdravia jednotlivými zamestnancami


MEDICLOUD

bottom of page