top of page
FORECAST ANALYTICS 1

Forecast Analytics 1 sa zaoberá finančným poradenstvom a riešením životných situácií ľudí pomocou siete poradenských centier.


Forecast Analytics 1 zároveň ponúka impact podnikateľské poradenstvo vrátane získavania financovania pre mikropodnikateľov, malé a stredné podniky. 


Impact:

  • poradenstvo pri riešení ťažkých životných situácií a finančných problémov ľudí

  • kurzy a poradenstvo v oblasti finančnej gramotnosti

  • rozvoj mikro a malého podnikania


FORECAST ANALYTICS 1

bottom of page