top of page
EDUCREO

EduCreo sa venuje tvorbe a šíreniu digitálneho vzdelávacieho obsahu zameraného na oblasť vizuálneho umenia v širokej škále tém a cieľových skupín (odborná verejnosť, milovníci umenia, začínajúci zberatelia, galeristi, inštitucionálni zberatelia a pod.)


Súčasťou ich misie je digitalizácia tvorby umelcov a inštitucionálnych zbierok s cieľom podpory predaja a návštevnosti umeleckých inštitúcií a umiestnenie zdigitalizovaných diel do online galérií s možnosťou internetového predaja.


Impact:

  • vzdelávanie v oblasti umenia a kreatívneho priemyslu

  • digitalizácia umenia

  • sprístupňovanie umeleckých diel aj malých umelcov

  • podpora transparentnosti trhu s umením.


EDUCREO

bottom of page