top of page
EDUANCE

Od skromných začiatkov po plne zabehnutú inovatívnu školu.


Eduance škáluje do regiónov Slovenska vlastný, unikátny model výučby, ktorý je tvorený a úspešne testovaný už viac ako 10 rokov.


Model výučby Eduance je zameraný na tvorbu inkluzívneho vzdelávacieho prostredia pre deti od 3 do 15 rokov a je replikovateľný v materských školách, základných školách a vzdelávacích skupinách.


Podstatou modelu je zachovanie dlhodobej hodnotovej kontinuity v rámci vzdelávania detí počas celého dňa.


Model výučby je postavený na troch pilieroch – osobnostnom, sociálnom a kontextovom. Komplexným a dlhodobým prístupom v cielene otvorenom prostredí umožňuje deťom spoznávať sa a hľadať prínos vo svojej inakosti.


Impact:

  • Poskytovanie kvalitného a inovatívneho základného a stredného vzdelávania


EDUANCE

Edulienka v číslach

30+ rokov

400+ žiakov

skúseností v školstve a vo vzdelávaní

v našich školách

Zdroj: zilina.edulienka.sk/o-nas/, apríl 2024

bottom of page