top of page
ČLOVEK V OHROZENÍ

Vytvorili sme podnikateľský plán pre neziskovú organizáciu Človek v ohrození, ktorá v spolupráci s Banskobystrickým krajom založila Pracovnú agentúru podporovaného zamestnávania znevýhodnených uchádzačov o prácu.


Ide o dlhodobo nezamestnaných a sociálne vylúčených ľudí, ktorí stratili pracovné návyky a zručnosti, prípadne ich nikdy nezískali.


Súčasťou agentúry je tréningové a pracovné centrum.

ČLOVEK V OHROZENÍ

bottom of page