top of page
BIVIO

BIVIO je centrum, v ktorom Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím  pripravuje ľudí s mentálnym postihnutím na budúce zamestnanie, aby neboli odkázaní iba na pasívne poberanie sociálnej či finančnej pomoci, a boli schopní zamestnať sa a žiť samostatný život. 


Príprava na budúce zamestnanie prebieha v troch oblastiach – ubytovacie služby, reštaurácia a práčovňa. 


Absolventom výcvikov pomôže Združenie nájsť miesto na otvorenom trhu práce.


Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím  je jednou z najväčších neziskových združení na Slovensku. Jej história siaha až do roku 1980 a momentálne má viac ako 10 000 členov v miestnych organizáciách vo všetkých regiónoch.


Hlavným cieľom združenia je integrovať ľudí s rozvojovými poruchami do spoločnosti.


,,Pre nás je kľúčové naplnenie ich ľudských práv. Chceli by sme, aby boli tieto osoby prijaté také, aké sú, aby mali šancu pracovať, učiť sa, relaxovať a mať rodinný život a priateľov."


BIVIO

bottom of page