top of page
ANNAMARIA

Nová investícia neziskovej organizácie Annamaria umožnila rozšíriť služby zariadenia pre seniorov v okrese Veľký Krtíš, obec Dolné Plachtince a predovšetkým zvýšiť kapacitu existujúceho zariadenia.


Bez ohromného nadšenia a obetavosti jeho prevádzkovateľov pre prácu so seniormi by tento projekt nebolo možné zrealizovať.

ANNAMARIA

bottom of page