top of page
cvernovka.jpg
NOVÁ CVERNOVKA
Bratislava
Komunitný život | Umenie a kultúra
Bratislava
Komunitný život | Umenie a kultúra
Nová Cvernovka predstavuje kreatívne a kultúrne centrum poskytujúce ateliéry pre umelcov či kreatívcov a zároveň vystupuje ako kultúrny priestor a areál prístupný verejnosti. Človek tu môže navštevovať koncerty, divadelné predstavenia, prednášky, diskusie, výstavy, workshopy, coworking a prevádzky s lokálnym dizajnom. Pripravuje sa i park, gastro prevádzka, športoviská a galéria. Viac.
ZELENÝ BICYKEL
Prievidza
Životné prostredie | Zdravý životný štýl
Bratislava
Komunitný život | Umenie a kultúra
Nová Cvernovka predstavuje kreatívne a kultúrne centrum poskytujúce ateliéry pre umelcov či kreatívcov a zároveň vystupuje ako kultúrny priestor a areál prístupný verejnosti. Človek tu môže navštevovať koncerty, divadelné predstavenia, prednášky, diskusie, výstavy, workshopy, coworking a prevádzky s lokálnym dizajnom. Pripravuje sa i park, gastro prevádzka, športoviská a galéria. Viac.
Screen Shot 2018-06-26 at 09.12.21.png
BIVIO
Bratislava
Pracovná integrácia
Bratislava
Komunitný život | Umenie a kultúra
Nová Cvernovka predstavuje kreatívne a kultúrne centrum poskytujúce ateliéry pre umelcov či kreatívcov a zároveň vystupuje ako kultúrny priestor a areál prístupný verejnosti. Človek tu môže navštevovať koncerty, divadelné predstavenia, prednášky, diskusie, výstavy, workshopy, coworking a prevádzky s lokálnym dizajnom. Pripravuje sa i park, gastro prevádzka, športoviská a galéria. Viac.
senzoricka-integracia-autizmus.jpg
3LOBIT
Bratislava
Starostlivosť a deti | Vzdelávanie
Bratislava
Komunitný život | Umenie a kultúra
Nová Cvernovka predstavuje kreatívne a kultúrne centrum poskytujúce ateliéry pre umelcov či kreatívcov a zároveň vystupuje ako kultúrny priestor a areál prístupný verejnosti. Človek tu môže navštevovať koncerty, divadelné predstavenia, prednášky, diskusie, výstavy, workshopy, coworking a prevádzky s lokálnym dizajnom. Pripravuje sa i park, gastro prevádzka, športoviská a galéria. Viac.
tab_clovek_kostra_l.png
PUBLICOM
Slovensko
Vzdelávanie
Bratislava
Komunitný život | Umenie a kultúra
Nová Cvernovka predstavuje kreatívne a kultúrne centrum poskytujúce ateliéry pre umelcov či kreatívcov a zároveň vystupuje ako kultúrny priestor a areál prístupný verejnosti. Človek tu môže navštevovať koncerty, divadelné predstavenia, prednášky, diskusie, výstavy, workshopy, coworking a prevádzky s lokálnym dizajnom. Pripravuje sa i park, gastro prevádzka, športoviská a galéria. Viac.
Screen Shot 2018-06-20 at 11.11.41.png
DEDOLES
Bratislava
Etická výroba
Bratislava
Komunitný život | Umenie a kultúra
Nová Cvernovka predstavuje kreatívne a kultúrne centrum poskytujúce ateliéry pre umelcov či kreatívcov a zároveň vystupuje ako kultúrny priestor a areál prístupný verejnosti. Človek tu môže navštevovať koncerty, divadelné predstavenia, prednášky, diskusie, výstavy, workshopy, coworking a prevádzky s lokálnym dizajnom. Pripravuje sa i park, gastro prevádzka, športoviská a galéria. Viac.
WP.jpg
CENTRUM VODNÉHO PÓLA
Nováky
Zdravý životný štýl | Komunitný život
Bratislava
Komunitný život | Umenie a kultúra
Nová Cvernovka predstavuje kreatívne a kultúrne centrum poskytujúce ateliéry pre umelcov či kreatívcov a zároveň vystupuje ako kultúrny priestor a areál prístupný verejnosti. Človek tu môže navštevovať koncerty, divadelné predstavenia, prednášky, diskusie, výstavy, workshopy, coworking a prevádzky s lokálnym dizajnom. Pripravuje sa i park, gastro prevádzka, športoviská a galéria. Viac.
Valaska-Ivan-Mako-1000x645.jpg
ZDRUŽENIE MLADÝCH RÓMOV
Valaská
Vzdelávanie | Komunitný život
Bratislava
Komunitný život | Umenie a kultúra
Nová Cvernovka predstavuje kreatívne a kultúrne centrum poskytujúce ateliéry pre umelcov či kreatívcov a zároveň vystupuje ako kultúrny priestor a areál prístupný verejnosti. Človek tu môže navštevovať koncerty, divadelné predstavenia, prednášky, diskusie, výstavy, workshopy, coworking a prevádzky s lokálnym dizajnom. Pripravuje sa i park, gastro prevádzka, športoviská a galéria. Viac.
washing-gloves-2676360_960_720.jpg
WASCO
Valaská
Pracovná integrácia
Bratislava
Komunitný život | Umenie a kultúra
Nová Cvernovka predstavuje kreatívne a kultúrne centrum poskytujúce ateliéry pre umelcov či kreatívcov a zároveň vystupuje ako kultúrny priestor a areál prístupný verejnosti. Človek tu môže navštevovať koncerty, divadelné predstavenia, prednášky, diskusie, výstavy, workshopy, coworking a prevádzky s lokálnym dizajnom. Pripravuje sa i park, gastro prevádzka, športoviská a galéria. Viac.
gj.JPG
GALÉRIA JABLOŇ
Prievidza
Umenie a kultúra | Komunitný život
Bratislava
Komunitný život | Umenie a kultúra
Nová Cvernovka predstavuje kreatívne a kultúrne centrum poskytujúce ateliéry pre umelcov či kreatívcov a zároveň vystupuje ako kultúrny priestor a areál prístupný verejnosti. Človek tu môže navštevovať koncerty, divadelné predstavenia, prednášky, diskusie, výstavy, workshopy, coworking a prevádzky s lokálnym dizajnom. Pripravuje sa i park, gastro prevádzka, športoviská a galéria. Viac.
Screenshot 2019-12-18 at 16.51.18.png
SPOLU SME PRIEVIDZA
Prievidza
Opatrovateľstvo 
Bratislava
Komunitný život | Umenie a kultúra
Nová Cvernovka predstavuje kreatívne a kultúrne centrum poskytujúce ateliéry pre umelcov či kreatívcov a zároveň vystupuje ako kultúrny priestor a areál prístupný verejnosti. Človek tu môže navštevovať koncerty, divadelné predstavenia, prednášky, diskusie, výstavy, workshopy, coworking a prevádzky s lokálnym dizajnom. Pripravuje sa i park, gastro prevádzka, športoviská a galéria. Viac.
hands-4051469_960_720.jpg
DOMOV DÔCHODCOV
Plachtince
Sociálna práca
Bratislava
Komunitný život | Umenie a kultúra
Nová Cvernovka predstavuje kreatívne a kultúrne centrum poskytujúce ateliéry pre umelcov či kreatívcov a zároveň vystupuje ako kultúrny priestor a areál prístupný verejnosti. Človek tu môže navštevovať koncerty, divadelné predstavenia, prednášky, diskusie, výstavy, workshopy, coworking a prevádzky s lokálnym dizajnom. Pripravuje sa i park, gastro prevádzka, športoviská a galéria. Viac.
5871309_1200x.jpg
REVITALIZÁCIA GYMNÁZIA
Zvolen
Komunitný život
Bratislava
Komunitný život | Umenie a kultúra
Nová Cvernovka predstavuje kreatívne a kultúrne centrum poskytujúce ateliéry pre umelcov či kreatívcov a zároveň vystupuje ako kultúrny priestor a areál prístupný verejnosti. Človek tu môže navštevovať koncerty, divadelné predstavenia, prednášky, diskusie, výstavy, workshopy, coworking a prevádzky s lokálnym dizajnom. Pripravuje sa i park, gastro prevádzka, športoviská a galéria. Viac.
ap2.JPG
ČLOVEK V OHROZENÍ
Banskobystrický kraj
Pracovná integrácia
Bratislava
Komunitný život | Umenie a kultúra
Nová Cvernovka predstavuje kreatívne a kultúrne centrum poskytujúce ateliéry pre umelcov či kreatívcov a zároveň vystupuje ako kultúrny priestor a areál prístupný verejnosti. Človek tu môže navštevovať koncerty, divadelné predstavenia, prednášky, diskusie, výstavy, workshopy, coworking a prevádzky s lokálnym dizajnom. Pripravuje sa i park, gastro prevádzka, športoviská a galéria. Viac.
REVITALIZÁCIA KAŠTIEĽA
Čunovo
Životné prostredie | Komunitný život
Bratislava
Komunitný život | Umenie a kultúra
Nová Cvernovka predstavuje kreatívne a kultúrne centrum poskytujúce ateliéry pre umelcov či kreatívcov a zároveň vystupuje ako kultúrny priestor a areál prístupný verejnosti. Človek tu môže navštevovať koncerty, divadelné predstavenia, prednášky, diskusie, výstavy, workshopy, coworking a prevádzky s lokálnym dizajnom. Pripravuje sa i park, gastro prevádzka, športoviská a galéria. Viac.
bottom of page