top of page

Pozývame vás na konferenciu AGASI 2021:

Agriculture as an Actor of Social Inclusion/

Poľnohospodárstvo ako nástroj sociálnej inklúzie 

 

Konferencia sa uskutoční online 14. a 15. októbra 2021.

Registrácia https://www.agasi.sk/registration/ a ďalšie informácie sú dostupné na webovom sídle www.agasi.sk.

 

Záštitu nad konferenciou prevzal Minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

 

Druhý deň konferencie bude venovaný diskusii o vízii sociálneho poľnohospodárstva na Slovensku.

 

Cieľom konferencie je formulácia vízie sociálneho poľnohospodárstva a odporučení pre politiku na Slovensku. 

Pozvánku nájdete tu >>>

AGASI_pozvánka_SK_2_page-0001.jpg
bottom of page