ZREALIZOVANÉ PROJEKTY

NOVÁ CVERNOVKA

Nová Cvernovka predstavuje kreatívne a kultúrne centrum poskytujúce ateliéry pre umelcov či kreatívcov a zároveň vystupuje ako kultúrny priestor a areál prístupný verejnosti. Človek tu môže navštevovať koncerty, divadelné predstavenia, prednášky, diskusie, výstavy, workshopy, coworking a prevádzky s lokálnym dizajnom. Pripravuje sa i park, gastro prevádzka, športoviská a galéria. Viac.

BIVIO

BIVIO je centrum, v ktorom Združenie na pomoc ľuďom s mentálym postihnutím pripravuje ľudí s mentálnym postihnutím na budúce zamestnanie, aby neboli odkázaní iba na pasívne poberanie sociálnej či finančnej pomoci, a boli schopní zamestnať sa a žiť samostatný život.  Príprava na budúce zamestnanie bude prebiehať v troch oblastiach –ubytovacie služby, služby verejného stravovania a práčovňa. Absolventom výcvikov pomôže Združenie nájsť miesto na otvorenom trhu práce. Viac.

PUBLICOM

Portál datakabinet.sk poskytuje vzdelávacie materiály pre všetky fázy vyučovacej hodiny, čím podporuje nielen kvalitu samotnej hodiny rozmanitými materiálmi, ale najmä šetrí kvalitným pedagógom ich cenný čas a energiu v procese prípravy na vyučovaciu hodinu tak, aby sa mohli viac a s väčším elánom venovať sebe a žiakom, ako človek človeku. Viac.

NÁRODNÉ CENTRUM VODNÉHO PÓLA

Znovuoživenie Národného centra vodného póla vďaka financovaniu sociálnej banky zachránilo mnohoročnú úspešnú tradíciu vodného póla nielen v Novákoch. Centrum poskytuje vysokokvalitné tréningové, ubytovacie a stravovacie služby pre kluby z celého sveta, predovšetkým je však domovskou základňou pre družstvá všetkých vekových kategórií Klubu vodného póla Nováky - najúspešnejsieho klubu vodného póla na Slovensku. Viac.

WASCO

Družstvo - sociálny podnik - Wasco prevádzkuje práčovňu, projekt, ktorý dáva príležitosť práce pre dlhodobo nezamestnaných, ženám po materskej, osamelým matkám s deťmi, zdravotne znevýhodneným, mladým, ale aj osobám nad 50 rokov. Cieľom práčovne je ľuďom pomôcť nadobudnúť pracovné návyky, plnohodnotne vstúpiť na pracovný trh a byť schopným zamestnať sa natrvalo aj inde. Viac.

SPOLU SME PRIEVIDZA

Podporili sme rozšírenie jedinečnej služby v Prievidzi - Požičovne zdravotných pomôcok, jednej z viacerých verejnoprospešných aktivít občianskeho združenia Spolu sme Prievidza, ktoré zveľaďuje a spríjemňuje život obyvateľom mesta. Viac.

REVITALIZÁCIA GYMNÁZIA VO ZVOLENE

Vypracovali sme štúdiu ekonomickej udržateľnosti budúceho multifunkčného komunitného centra v nevyužívanej budove gymnázia v relatívne izolovanom zvolenskom sídlisku s cieľom vytvoriť neexistujúce “centrum” sídliska, priniesť chýbajúce služby na sídlisko a pripraviť platformu pre realizáciu dobrých nápadov, ktoré majú pozitívny dopad na spoločnosť. Projekt riadi Banskobystrický samosprávny kraj. Viac.

REVITALIZÁCIA KAŠTIEĽA V ČUNOVE

Štúdia ekonomickej udržateľnosti budúceho ekologicko-enviromentálneho centra, ktoré plánuje premenou nevyužívanej budovy kaštieľa v Bratislave-Čunovo zastrešiť Bratislavský samosprávny kraj. Viac.

ZELENÝ BICYKEL

Konečne sa aj na Slovensku udomácňuje v zahraničí veľmi populárna služba bike sharing. V auguste 2017 sme pomohli podporiť jej rast aj do slovenských miest, počínajúc Prievidzou. Spločnosť prináša ľuďom alternatívny spôsob prepravy po mestách (šetriaci životné prostredie), šíri osvetu a pomáha vytvárať zdravé návyky. Viac.

3LOBIT

Služby spoločnosti sú určené predovšetkým odborným pracovníkom a pedagógom, ktorí sa venujú ľuďom so špeciálnymi potrebami. V ponuke sú jedinečné senzorické pomôcky vhodné na ergoterapiu, bazálnu stimuláciu, fyzioterapiu, logopédiu, zrakovú stimuláciu, aromaterapiu, muzikoterapiu, reminiscenčnú terapiu či relaxáciu. Viac.

DEDOLES

E-shop dedoles.sk sa zameriava na predaj tričiek a iných produktov vyrobených udržateľnými procesmi, ktoré sú recyklovateľné alebo vyrobené z recyklovaných materiálov. Zároveň podporuje ručnú výrobu, ktorá neznečisťuje ovzdušie škodlivými látkami a emisiami. Kúpou ich produktov zákazníci podporujú poctivých výrobcov, ktorí spravodlivo odmeňujú svojich zamestnancov a myslia na ochranu komunity, v ktorej pôsobia. Viac.

ZDRUŽENIE MLADÝCH RÓMOV

Rozšírením existujúceho komunitného centra a vytvorením lepších (i pracovných) podmienok bude môcť združenie realizovať svoje poslanie integrácie Rómov, ale i nerómov, do spoločnosti v širšom meradle. Poskytovaním trvalých pracovných príležitostí (prostredníctvom sociálneho podniku), školení, voľnočasových aktivít a inštitucionálnej podpory združenie pomáha svojim klientom rozvíjať zručnosti, pracovné návyky a zdravé sebavedomie, pričom ich zároveň učí prevziať zodpovednosť za svoj život. Viac.

GALÉRIA JABLOŇ

Skupina nadšencov v Prievidzi oživuje niekoľko rokov opustené bývalé banícke učilište. Cieľom ich projektu je zmysluplne využiť nevyužívaný priestor. Hlavnou náplňou priestoru bude kultúrne a kreatívne centrum, vrátane miesta pre múzeum histórie mesta, pre coworkingové centrum pre začínajúcich podnikateľov, pre neziskové organizácie, remeselníkov, umelcov, kultúrnych pracovníkov, a pod. Viac.

DOMOV DÔCHODCOV PLACHTINCE

Nová investícia neziskovej organizácie Annamaria vďaka finančnej injekcii umožnila rozšíriť služby Zariadenia pre seniorov v okrese Veľký Krtíš a predovšetkým zvýšiť kapacitu existujúceho zariadenia. Bez ohromného nadšenia a obetavosti jeho prevádzkovateľov pre prácu so starými ľuďmi by tento projekt nebolo možné zrealizovať.

ČLOVEK V OHROZENÍ

Tvorba podnikateľského plánu pre neziskovú organizáciu Človek v ohrození, ktorá v spolupráci s Banskobystrickým krajom založila Pracovnú agentúru podporovaného zamestnávania znevýhodnených uchádzačov o prácu (resp. dlhodobo nezamestnaných a sociálne vylúčených ľudí, ktorí stratili pracovné návyky a zručnosti, prípadne ich nikdy nezískali) spolu s tréningovým a pracovným centrom. Viac.

ROZPRACOVANÉ PROJEKTY

Rozpracované máme ďalšie projekty v oblastiach:

  1. Budovania a rozvoja komunity 

  2. Dostupného stravovania 

  3. Dostupného bývania 

  4. Vzdelávania 

  5. Spoločensky prospešného podnikania 

  6. Mládeže a športu

  7. Sociálnych služieb

 

Vo výhľade je i kopec ďalších pekných podnikateľských myšlienok so sociálnym rozmerom.

Sociálni inovátori, družstvo, Zrínskeho 1205/9, Bratislava 811 03, Slovensko

flexipraca@flexipraca.sk  |   +421-948-833-057

  • Facebook Social Icon

© 2017 Sociálni inovátori