SOCIÁLNE   INOVÁCIE

Podporujeme vznik a rast podnikov s dlhodobo udržateľnými aktivitami s primárnym cieľom dosahovať merateľný pozitívny sociálny dopad na spoločnosť, predovšetkým v týchto oblastiach

Prekleňujeme priepasť medzi podnikmi sociálnej ekonomiky a potenciálnymi financujúcimi stranami.

Venujeme sa koncepčnej práci v oblasti rozvoja sociálnych inovácii, a to tvorbe strategických partnerstiev a ekosystému sociálnych projektov, osvetovej činnosti v oblasti sociálneho podnikania, návštevami v teréne, a predovšetkým nastavovaniu business modelov, možnostiam ich financovania a fundraisingu.

BUBLINY

Projekty sociálnej ekonomiky hľadáme a pomáhame budovať a financovať aj v týchto "spoločenstvách":

 1. Poskytovatelia sociálnych a zdravotných služieb

 2. Start-up komunita a coworkingové priestory

 3. Obecné podniky ako sociálne podniky

 4. Mikro, malé a stredné podniky

 5. Miestne susedstvá a komunity

 6. Iniciatívy vo verejnom sektore

 7. Neziskové organizácie

 8. Cirkevné iniciatívy

 9. Firemné spin-offs

 10. Výrobné družstvá

 11. Univerzity

 12. Charity

AKO NA SOCIÁLNE INOVÁCIE ?

 1. Audit a mapovanie sociálnej ekonomiky – identifikácia subjektov a iniciatív

 2. Networking – aktívne stretnutia a prepájanie hráčov v sociálnej ekonomike smerujúce k udržateľným riešeniam spoločenských problémov.

 3. Systémová integrácia udržateľných riešení a tvorba ekosystémov využívajúc benchmarking.

 4. Realizácie konkrétnych systémových riešení spoločenských problémov (sociálne inovácie) cez pilotné projekty.

 5. Rozvoj sociálnych frančíz pilotných projektov.

 6. Škálovanie “poličkových” riešení a konsolidácia úspešných riešení a príkladov dobrej praxe.

 7. Implementácia na národnej úrovni = Social Impact Bond.

Sociálni inovátori, družstvo, Zrínskeho 1205/9, Bratislava 811 03, Slovensko

flexipraca@flexipraca.sk  |   +421-948-833-057

 • Facebook Social Icon

© 2017 Sociálni inovátori