OBLASTI SOCIÁLNEHO PODNIKANIA

Ako sociálny podnik sa kvalifikujú iniciatívy v týchto oblastiach:

 1. Pomoc znevýhodneným pracovníkom dostať sa na trh práce (napríklad tréning, zamestnanie, pracovná integrácia).

 2. Aktivity smerujúce k zlepšeniu kvality životného prostredia (zníženie emisií a odpadu, efektívnejšie využívanie prírodných zdrojov, obnoviteľná energia).

 3. Zvýšiť solidaritu s rozvíjajúcimi sa krajinami (podpora “fair trade” obchodovania).

 4. Poskytovanie služieb sociálnej pomoci a starostlivosti (vrátane starostlivosti o deti).

 5. Poskytovanie lekárskych a zdravotníckych služieb.

 6. Poskytovanie socálneho (dostupného) bývania.

 7. Poskytovanie pracovného priestoru pre iné spoločnosti a aktivity v oblasti spoločensky prospešného podnikania.

 8. Výroba a/alebo distribúcia zdravej a/alebo dostupnej stravy.

 9. Umožnenie prístupu a poskytovanie celoživotného vzdelávania a zlepšovania zručností.

 10. Podpora a rozvoj kultúry a umenia.

 11. Poskytovanie inkluzívnych a udržateľných služieb a zariadení v oblasti turizmu, športu, rekreácie a zdravého životného štýlu.

 12. Poskytovanie verejných a/alebo komunitných služieb (doprava, obchody, pošta).

 13. Organizovanie a/alebo financovanie rozvoja komunít.

 14. Posilnenie demokracie, ľudských práv a/alebo rovnosti pohlaví.

 15. Umožnenie zapájania sa do digitálnej spoločnosti (IT, telekomunikácie).

 16. Rozvoj a/alebo financovanie mestských a vidieckych spoločensko prospešných podnikateľských ekosystémov.

Sociálni inovátori, družstvo, Zrínskeho 1205/9, Bratislava 811 03, Slovensko

flexipraca@flexipraca.sk  |   +421-948-833-057

 • Facebook Social Icon

© 2017 Sociálni inovátori