Radíme jednotlivcom, organizáciam, firmám či samosprávam, ako podnikať s pozitívnym spoločenským dopadom a zostať pritom dlhodobo finančne udržateľní.

Získavame návratné finančné zdroje pre podnikateľské projekty s pozitívnym spoločenským dopadom.

V rámci projektu SEED-Hub sieťujeme a vzdelávame expertov z rôznych bublín, s cieľom tvorby nových partnerstiev a udržateľných projektov s pozitívnym dopadom.