top of page

Investície do spoločensky prospešných organizácií (podnikov, neziskových organizácií, a iných)

Získavame návratné finančné zdroje pre podnikateľské projekty s pozitívnym spoločenským dopadom.

Radíme jednotlivcom, organizáciam, firmám či samosprávam, ako podnikať s pozitívnym spoločenským dopadom a zostať pritom dlhodobo finančne udržateľní.

V rámci projektu SEED-Hub sieťujeme a vzdelávame expertov z rôznych bublín, s cieľom tvorby nových partnerstiev a udržateľných projektov s pozitívnym dopadom.

bottom of page