top of page
ČIERNOHRONSKÁ ŽELEZNIČKA

Cieľom projektu je rozšírenie kapacít železnice, nielen ako národnej kultúrnej pamiatky a turistickej atrakcie v regióne, ale i jej zaradenie do verejnej dopravnej siete kraja.


Organizácia prináša viacero pozitívnych dopadov na spoločnosť: udržiavanie a záchrana národnej kultúrnej pamiatky prostredníctvom veľkého nasadenia mnohých dobrovoľníkov a nadšencov, prispevanie k rozvoju turizmu a regiónu, podpora ekologickej prepravy.

ČIERNOHRONSKÁ ŽELEZNIČKA

bottom of page