top of page
INVESTIČNÝ FOND

Sociálni Inovátori Impact Capital, s.r.o. je správca nového investičného fondu

SIIC Fund, s.r.o. so zameraním na investovanie do slovenských organizácií

s pozitívnym spoločenským dopadom. Viac.

Veľkosť fondu: 10 mil EUR

Výška investície: 100.000 - 800.000 EUR

Forma: ekvity (priamy kapitálový vklad) alebo kvázi ekvity (podriadený dlh)

Investovať do: december 2023

Splatnosť: 2031

Regióny: mimo Bratislavského kraja

Lepšie podmienky, rýchlejší proces, možnosť pákovania, etické investovanie, a iné.

Proces prebieha v krokoch popísaných dole. V priemere trvá 2-3 mesiace.

Pre efektívnejšiu komunikáciu privítame predstavenie vášho projektu alebo plánu v nasledovnej štruktúre

(+červené tlačidlá dole).

VÝHODY

ponúkaného finančného nástroja Ekvity (priamy kapitálový vstup do spoločnosti) a Kvázi-ekvity (podriadený dlh) ako návratného finančného zdroja (nie sú to granty):

 

 1. Lepšie podmienky financovania v porovnaní so štandardnými úvermi na trhu, vrátane flexibilného splácania.

 2. Rýchlejší a menej administratívne zaťažujúci proces získania zdrojov v porovnaní s financovaním cez granty.

 3. Financie môžu čerpať aj organizácie, ktoré by za bežných komerčných podmienok na trhu neuspeli.

 4. Možnosť „pákovania“ zdrojov – po získaní ponúkaného financovania je možné niekoľkonásobne zvýšiť objem ďalších finančných zdrojov od iných bánk / investorov.

 5. Investovanie s pozitívnym dopadom na spoločnosť (impact).

Anchor 2

INVESTIČNÝ PROCES

 1. Úvodný spoznávací rozhovor

 2. Predstavenie podnikateľského plánu projektu cez otázky a cash flow model

 3. Zhodnodenie projektu cez predloženy podnikateľský plán, vrátane cash flow

 4. Séria hĺbkových rozhovorov pre posúdenie potenciálu a rizika projetku

 5. Investičná rada (prvotné ne/schválenie)

 6. Term Sheet (indikatívna ponuka)

 7. Due diligence

 8. Investičná zmluvná dokumentácia

 9. Uzavretie transakcie

 10. Poskytnutie finančných prostriedkov

Na investičný proces nadväzuje monitoring a exit / splatenie dlhu.

Anchor 1
logo1.png
logo2.png
logo3a4.jpg
bottom of page