top of page
NAŠE SLUŽBY
FINANCOVANIE

PODNIKATEĽSKÝ PLÁN

Príprava dokumentácie na komunikáciu s finančnou inštitúciou

FINANČNÁ ŠTRUKTÚRA

Výber najvhodnejších zdrojov financovania podľa typu projektu (štruktúra financovania)

FUNDRAISING

Získavanie financií alebo fundraising

PROCES

Riešiteľ spoločenského problému

 ekonomicky udržateľný biznis model a plán, finančná štruktúra a fundraising pre dlhodobo funkčné riešenie

informačné

memorandum,

prezentácia projektu, úpravy, uzatvorenie transakcie s najlepšou ponukou financovania

Finančná 

inštitúcia

SOCIÁLNI

INOVÁTORI

ZÍSKAVANIE FINANCIÍ

Získavanie financií je najkomplexnejšia a najnáročnejšia časť našich služieb. Proces je nasledovný:

 1. Vypracovanie informačného memoranda v rámci ekonomickej udržateľnosti 

 2. Vypracovanie zoznamu potenciálnych financujucich inštitúcií

 3. Rozoslanie memoranda a postupná komunikácia s oslovovenýmu finančnými inštitúciami

 4. Prezentácia projektu v jednotlivych finančných inštitúciach

 5. Uspôsobovanie memoranda pre špecifické potreby inštitúcie

 6. Vypĺňanie špecifických dokumentov pre finančnu inštitúciu

 7. Permanentný "handholding" zúčastnených strán

 8. Kolekcia a vyhodnocovanie ponúk

 9. Výber optimálnej štruktúry z ponuknutých alternatív

 10. Asistencia pri uzatváraní finálnej transakcie (právne služby sú mimo)

 11. Čerpanie finančných zdrojov

ZÍSKAVANIE FINANCIÍ
bottom of page