SOCIÁLNY PODNIK

Sociálny podnik je podnikateľský subjekt, ktorého primárnym cieľom nie je maximalizácia zisku, ale prerozdeľovanie jeho väčšiny na účel riešenia spoločenského problému, pre ktorý subjekt vznikol. Teda jeho hlavným cieľom je dosahovanie pozitíveho sociálneho vplyvu a dopadu na spoločnosť alebo komunitu, v ktorej žijeme.

Sociálny podnik poskytuje služby alebo výrobky, ktoré vytvárajú pozitívny sociálny dopad (“social return”) na spoločnosť a krajinu  a/alebo využíva výrobné postupy alebo spôsob poskytovania služieb, ktoré majú v sebe obsiahnutý sociálny aspekt - spoločensky prospešné podnikanie.

Od 1. mája 2018 je učinný nový Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, 

Sociálni inovátori, družstvo, Zrínskeho 1205/9, Bratislava 811 03, Slovensko

flexipraca@flexipraca.sk  |   +421-948-833-057

  • Facebook Social Icon

© 2017 Sociálni inovátori