top of page

6.

Iniciatívy vo verejnom sektore

7.

Neziskové organizácie

8.

Charity a cirkev

11.

Impact business anjeli

12.

Profesionáli pred zmenou kariéry

10.

Školy a univerzity

13.

Profesionáli a študenti vracajúci sa zo zahraničia

9.

Firemné spin-offy

5.

Miestne susedstvá a komunity

4.

Mikro, malé a stredné podniky

1.

Poskytovatelia sociálnych a zdravotných služieb

2.

Start-upy

3.

Obce a mestá

15.

Registrované sociálne podniky

14.

Študenti udržateľného rozvoja, sociálnej ekonomiky a podnikania

bottom of page